Khám và điều trị bằng thẻ bảo hiểm tại Lina Dental Clinic

Nhằm đáp ứng nhu cầu thăm khám bằng dịch vụ bảo hiểm, ngoài phương thức khách hàng nhận hoá đơn chi phí điều trị và hồ sơ điều trị để tự làm thủ tục với công ty Bảo hiểm. Hiện nay tại Lina Dental Clinic, khách hàng đã có thể sử dụng các loại thẻ...

Call us