Khám và điều trị bằng thẻ bảo hiểm tại Lina Dental Clinic

Nhằm đáp ứng nhu cầu thăm khám bằng dịch vụ bảo hiểm, ngoài phương thức khách hàng nhận hoá đơn chi phí điều trị và hồ sơ điều trị để tự làm thủ tục với công ty Bảo hiểm. Hiện nay tại Lina Dental Clinic, khách hàng đã có thể sử dụng các loại thẻ bảo hiểm để chi trả chi phí điều trị nha khoa tại Lina Dental Clinic, giúp khách hàng hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng quy định.

Lina Dental Clinic hân hạnh hợp tác cùng Công ty TNHH Insmart (Bảo hiểm Insmart) và Công ty Cổ phần FTC Claims (FTC Claims) cung cấp tới khách hàng dịch vụ thăm khám và điều trị tại Nha khoa Lina bằng thẻ bảo hiểm Y tế.

Các loại thẻ bảo hiểm được chấp nhận là các loại thẻ do Bảo hiểm Insmart và FTC Claims phát hành hoặc các loại thẻ bảo hiểm khác mà Bảo hiểm Insmart, FTC Claims liên kết. Khách hàng có thể kiểm tra thẻ bảo hiểm của mình có được chấp nhận tại Nha khoa Lina hay không, bằng cách xem trên thẻ có biểu tượng logo của Bảo hiểm Insmart, FTC Claims hoặc dòng chữ: Tư vấn bảo lãnh viện phí hoặc Dịch vụ bảo lãnh viện phílogo của Bảo hiểm Insmart, FTC Claims.

Quy trình chấp nhận điều trị bằng thẻ bảo hiểm

Khách hàng khi đến điều trị tại Nha khoa Lina bằng thẻ bảo hiểm sẽ được nhân viên Nha khoa Lina hướng dẫn thực hiện khám – điều trị bằng thẻ bảo hiểm theo quy trình sau:

Khách hàng vui lòng xuất trình thẻ bảo hiểm và CMND/Hộ chiếu cho nhân viên phòng khám để kiểm tra. Thông tin trên thẻ bảo hiểm phải trùng khớp với thông tin trên giấy tờ tuỳ thân.

Khách hàng vui lòng đồng ý cho nhân viên phòng khám chụp lại thẻ bảo hiểm và giấy tờ tuỳ thân của khách hàng. Nhân viên phòng khám liên hệ số hotline của Bảo hiểm để xác nhận thẻ bảo hiểm của khách hàng có nằm trong diện được bảo hiểm nha khoa hay không?

Nha sĩ thực hiện thăm khám và đưa ra hướng điều trị, chi phí điều trị dự tính.

Nhân viên phòng khám liên hệ lại hotline của Bảo hiểm và xác nhận các chỉ định điều trị của khách hàng có nằm trong phạm vi bảo lãnh chi phí hay không?

Sau khi nhận được trả lời, nhân viên phòng khám cần thông báo rõ với khách hàng các điều trị được bảo hiểm chi trả và những dịch vụ nào không được chi trả. Khách hàng sẽ phải thanh toán khoản chênh lệch mà không được bảo hiểm chi trả.

Khách hàng đồng ý hoặc không đồng ý với những thông báo từ nhân viên phòng khám. Nếu chấp thuận, khách hàng ký và ghi rõ họ tên vào “Giấy đề nghị bảo lãnh thanh toán viện phí”.

Nha sĩ thực hiện điều trị. Trong quá trình điều trị, nếu phát sinh chi phí, nha sĩ thông báo cho khách hàng và nhân viên phòng khám liên hệ lại Bảo hiểm để xác nhận phần phát sinh. Nếu bảo hiểm không chấp nhận chi trả, khách hàng vui lòng thanh toán khoản phát sinh này.

Kết thúc điều trị, khách hàng thanh toán khoản chênh lệch (nếu có) mà không được bảo hiểm chi trả. Khách hàng nhận lại thẻ bảo hiểm và giấy tờ tuỳ thân.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục bảo lãnh có thể phát sinh các trường hợp sau:

Nhân viên phòng khám không liên hệ được với hotline công ty bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm chưa xác nhận bảo lãnh kịp thời. Trong trường hợp này, khách hàng vui lòng tạm thời thanh toán toàn bộ chi phí điều trị và ký tên vào “Giấy đề nghị bảo lãnh thanh toán viện phí”.

Ngay sau khi bên công ty bảo hiểm xác nhận với Nha khoa Lina về việc hoàn tất thủ tục bảo lãnh, Nha khoa Lina sẽ liên hệ lại khách hàng, thông báo đầy đủ các thông tin về những điều trị bảo hiểm đồng ý chi trả đồng thời hoàn trả lại khoản chi phí điều trị được bên bảo hiểm chi trả, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng tới tài khoản khách hàng.

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng đã thực hiện điều trị xong tại Nha khoa Lina nhưng công ty bảo hiểm không đồng ý bảo lãnh các chi phí điều trị của khách hàng thì Nha khoa Lina sẽ không hoàn trả lại khoản thanh toán đã tạm thu trước đó. Khách hàng vui lòng liên hệ hotline của bảo hiểm để biết thêm chi tiết.

Khách hàng có thẻ bảo hiểm y tế không thuộc dịch vụ cung cấp của Bảo hiểm Insmart hoặc không thuộc diện được công ty bảo hiểm chi trả trực tiếp. Khách hàng có thể yêu cầu Nha khoa Lina cung cấp hoá đơn GTGT (VAT) và hồ sơ điều trị để tự mình thực hiện các thủ tục chi trả với bên công ty bảo hiểm mà khách hàng tham gia.

Một số loại thẻ bảo hiểm do Bảo hiểm Insmart và FTC Claims phát hành hoặc liên kết

Call us